Hva er de vanlige driftsformene for elektrisk røykeksos brannventil

2022-06-07

1. Driftsmetode for elektrisk røykeksos brannventil: aktuatoren virker i åpnings- eller lukkeretningen til ventilen i henhold til åpningen eller lukkingen av brytersignalet.

Hvis på/av-signalet opprettholdes, vil aktuatoren fortsette å fungere til den når posisjonen hvor ventilen er helt åpen eller lukket og stopper automatisk. Uansett hvor aktuatoren beveger seg, så lenge tilstanden til brytersignalet endres (fra på til av eller fra av til på), vil aktuatoren bevege seg i motsatt retning.

2. Current input form: hvis inngangen din er DC 4-20mA strøm, velg denne formen. Driftsmetode: aktuator i henhold til størrelsen på inngangsstrømsignalet, kan drive stammen til å gå og holde seg i alle retninger av hele slaget, og deretter fullføre den vilkårlige justeringen av ventilåpningen.

3.spenningsinngangsskjema: hvis inngangen din er DC 0-10V eller 2-10V spenning, velg denne formen. Driftsmetode: aktuator i henhold til størrelsen på inngangsspenningssignalet, kan drive stammen til å gå og holde seg i alle retninger av hele slaget, og deretter fullføre den vilkårlige justeringen av ventilåpningen.