Hvor mye vann bruker tåkekanonen i timen?

2022-06-14

Hvis du vil vite hvor mye vann en tåkekanon trenger i timen, må du først vite to viktige parametere - rekkevidde og sprøytestrøm.
Rekkevidden er en viktig parameter for tåkekanonen med lang rekkevidde. I industrien bestemmes produktet i henhold til rekkevidden, antall dyser, kraften til vannpumpen, kraften til hydraulikkstasjonen og motoren. Generelt sett bruker tåkekanoner med konvensjonelle rekkevidder på 30m, 40m, 50m, 60m, 80m, 100m, 120m og 150m forskjellige mengder vann på forskjellige avstander.

På grunn av de forskjellige konfigurasjonene til forskjellige produsenter er vannforbruket forskjellig. For å nøyaktig beregne vannforbruket per time, er det nødvendig å be produsenten om å gi spraystrøm, og deretter utføre formelkonverteringen.

Sprayflow refererer til vannforbruket til tåkekanonen per minutt, i enhet L/min.

Beregningsformel:

Vannforbruk per time (tonn)= L/min×60÷1000

For eksempel er spraystrømningshastigheten til 60-meters tåkepistolen 60L til 80L per minutt. Ved å bruke formelen ovenfor, tilsvarer 60 ganger 60 delt på 1000 3,6, og 80 ganger 80 delt på 1000 er lik 6,4. Det kan konkluderes med at vannforbruket til 60-meters tåkekanon er mellom 3,6 og 6,4 tonn i timen, og vannforbruket kan reguleres gjennom justering.